Październikowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

25 października 2023 r. odbyło się  posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat źródła finansowania zadań związanych z uproszczonymi audytami budynków oraz konieczności zwiększenia środków na programy związane ze utylizacją azbestowych dachów.  Obradom współprzewodniczyli wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz burmistrz miasta i gminy Proszowice Grzegorz…