Nabór wniosków na szkolenia i bony szkoleniowe

Od 4 do 6 września prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną niezbędne do  podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uprawionymi do udziału w szkoleniach są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i posiadające ustalony Indywidualny Plan Działania z…