Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Powiat Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.   Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (IV piętro) pok. 462a.   Dokładny przedmiot przetargu oraz warunki uczestnictwa i przebieg przetargu…