Tak Powiat Rzeszowski wykorzystywał środki unijne na inwestycje drogowe

Ponad 70 milionów złotych dofinansowania na budowy i rozbudowy dróg otrzymał dotychczas z unijnych funduszy Powiat Rzeszowski. Dzięki temu udało się zrealizować prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie inwestycje o łącznej wartości ponad 137 milionów złotych. Z funduszy unijnych Powiat Rzeszowski korzystał jeszcze w okresie przed wstąpieniem Polski w…