Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego

W dniu 09.11.2023 r. Powiat Rzeszowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego.” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.    Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest…