Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 0+150 (km potoku 2+900) oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 3+000,00 (km potoku 3+230)

flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn.

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 0+150
(km potoku 2+900)  oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka
w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427 R Piątkowa
– Futoma – Ulanica – Dynów km 3+000,00 (km potoku 3+230)

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość: 3 341 037,47 PLN.

Dofinansowanie z budżetu państwa 2 004 622,00 PLN.

Termin realizacji: 2022 rok.

Zakres prac obejmuje:

  1. Odbudowa stałego mostu żelbetowego o długości 15,50 m przez potok Piątkówka
    w km 0+150 drogi powiatowej Nr 1427R:

– rozbiórkę istniejącego mostu wraz z podporami;

– rozbiórki na dojazdach do mostu;

– wykonanie pali fundamentowych oraz korpusów żelbetowych podpór mostu;

– wykonanie ustroju nośnego mostu żelbetowego oraz kap chodnikowych;

– montaż wyposażenia mostu;

– wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na obiekcie mostowym;

– odtworzenie dojazdów do mostu na odcinkach przyległych do obiektu;

– odtworzenie zniszczonych umocnień skarp i dna potoku;

– uporządkowanie terenu.

  1. Odbudowa obiektu mostowego żelbetowego o długości 6,30 m przez potok Futomka
    w km 3+000 drogi powiatowej Nr 1427R:

– rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego sklepionego kamienno-żelbetowego;

– rozbiórki na dojazdach do obiektu;

– wykonanie pali fundamentowych oraz korpusów żelbetowych podpór mostu;

– wykonanie ustroju nośnego mostu żelbetowego oraz kap chodnikowych;

– montaż wyposażenia mostu;

– wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na obiekcie mostowym;

– odtworzenie dojazdów na odcinkach przyległych do obiektu;

– odtworzenie zniszczonych umocnień skarp i dna potoku;

– uporządkowanie terenu.

 

LINK – podpisanie umowy na realizację:

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2022/04/29/w-futomie-i-piatkowej-odbuduja-mosty/