W Futomie i Piątkowej odbudują mosty

W Futomie i Piątkowej odbudują mosty

Dziś (29.04.2022 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

 

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 0+150 (km potoku 2+900) oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 3+000,00 (km potoku 3+230)”

pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a WOLMOST Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszów. Wartość zadania: 3 341 037,47 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany termin realizacji:  2023 rok. Umowę podpisali:ze strony Zamawiającego:
  • Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski
  • Wicestarosta –Marek Sitarz
  • Skarbnik Powiatu –Danuta Gargała
ze strony Wykonawcy:
  • Prezes Zarządu – Zbigniew Wolan
podpisanie umowy na odbudowę mostów w Futomie i Piątkowej