Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I

 

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 44 574 817,12 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 764 543,40 PLN

Wkład własny: 29 810 273,72 PLN

Opracowanie dokumentacji projektowej:

Stanisław Salabura Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego w Jarosławiu

Wykonawca robót budowlanych:

STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie

Nadzór nad realizacją robót budowlanych:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Termin zakończenia projektu: 31.08.2023 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego
i miasta Rzeszów, poprzez rozbudowę łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

Zakres robót związanych z budową łącznika autostrady A-4:

 • Rozbudowa drogi powiatowej,

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami przecinającymi,

 • Budowa i przebudowa chodników i ciągów pieszo rowerowych,

 • Przebudowa/budowa przejść dla pieszych,

 • Budowa zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie,

 • Budowa/przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych,

 • Budowa zatok autobusowych,

 • Przebudowa i budowa odwodnienia drogi,

 • Budowa/przebudowa urządzeń technicznych drogi,

 • Przebudowa/budowa przepustów na przecinanych ciekach,

 • Budowa elementów ochrony akustycznej,

 • Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

 • Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.

Linki:

podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2019/01/02/podpisanie-umowy-pomiedzy-powiatem-rzeszowskim-a-panem-stanislawem-salabura/

podpisanie umowy na realizację projektu

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2022/03/22/rozpoczyna-sie-rozbudowa-rzeszowskiego-lacznika-autostrady-a-4/

odbiór robót

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2023/08/22/ukonczenie-rozbudowy-lacznika-do-autostrady-a4-przy-wezle-rzeszow-polnoc-etap-i/