Ksiądz mjr Franciszek Łuszczki wybrany został Patronem Szkoły Podstawowej w Lubeni

Procedura wyboru patrona zakładała jego wybór w trzech kolejnych etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu kandydatów przez poszczególne grupy uczestniczące w głosowaniu. W rezultacie wyłoniono kilkunastu kandydatów, spośród których w drodze głosowania do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 5 kandydatów. Wśród nich znaleźli się: Stanisława Kopiec, ks. mjr Franciszek Łuszczki, ks.…