Bratkowicka Dycha

Licznie zebrani mieszkańcy Bratkowic i zaproszeni goście a wśród nich samorządowcy gminy Świlcza i powiatu rzeszowskiego pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Książka modlili się za poległych żołnierzy oraz za pomyślność ojczyzny. Na zakończenie odśpiewano hymn Polski oraz pieśń Boże coś Polskę i złożono kwiaty pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy AK w…