X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesja poświęcona głownie sprawom reorganizacji szkół w Powiecie Rzeszowskim. Poza edukacją dyskutowano również na temat dróg. Dominującym tematem, na który odpowiadał zebranym Starosta Józef Jodłowski, były sprawy związane z komunikacją na przyszłym węźle Kielanówka z drogami powiatowymi na nowo powstającym odcinkiem drogi S19. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Podjęcie uchwały w…