XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W trakcie obrad radni powiatowi uzyskali informację od dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie o możliwościach pozyskania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteriach przyznawania dofinasowania. Zostali również poinformowani przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Rzeszowskiego. Przedstawiono…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie realizuje 62-godzinny Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim.  W dn. 5 października 2015 r. PCPR w Rzeszowie rozpoczęło realizację Programu stanowiącego integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania…