KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH POD PATRONATEM STAROSTY RZESZOWSKIEGO JÓZEFA JODŁOWSKIEGO

 Cztery chóry wystąpiły podczas „Koncertu pieśni patriotycznych” w Bratkowicach, który 15 listopada br. odbył się w miejscowym kościele parafialnym. Okazją było przypadające 11 listopada Święto Niepodległości. W bratkowickiej świątyni wystąpił: – Chór Męski „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej (dyrygent Mirosław Szpyrka) – Chór „Emmanuel” z parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie…

Spektakle profilaktyczne w szkołach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zorganizował w terminie od 07-10-2015 do 09-10-2015 cykl spektakli teatralno-profilaktycznych skierowanych do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji i przemocy. Organizacja spektakli odbyła się w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka to nasza taktyka”, w ramach Programu…

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

16 listopada 2015 r. PCPR w Rzeszowie zakończyło realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany był w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, celem zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli agresywnych zachowań…