„Taniec w muzyce instrumentalnej"w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 15 marca 2016r. licznie zgromadzona publiczność szczelnie wypełniła aulę Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na koncercie uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zatytułowanym: „Taniec w muzyce instrumentalnej”. Obecnością swoją rangę wydarzenia podkreślili: Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej dla regionu podkarpackiego Pan Krzysztof…