Wizyta Jego Ekscelencji ks. biskupa Stanisława Jamrozka w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Wizyta Jego Ekscelencji ks. biskupa Stanisława Jamrozka w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

        20 kwietnia 2016r. był dla całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie bardzo radosnym
i uroczystym dniem. Odwiedził nas Dostojny Gość Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej.

       Na tę przepiękną uroczystość przybyli również Ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, a zarazem Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, Pan Marek Sitarz Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego – organu prowadzącego szkołę, były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, księża katecheci uczący w naszej szkole ks. Stanisław Pieńczak i ks. Józef Stepanko, pozostali nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Siekaniec, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Pan Adrian Siwulec i oczywiście uczniowie.

     Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej szkoły od powitania Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan w obecności przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Karoliny Sowy z kl. 2THL i Mirosława Potocznego z kl. 3TI. Do powitania tak szczególnego Gościa dołączyli się także przedstawiciele Rady Rodziców. Natomiast w imieniu Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego zacnego Gościa powitał Pan Marek Sitarz Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego, który także przekazał słowa powitania od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego.

      W trakcie uroczystości Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz przedstawili w formie prezentacji multimedialnej rys historyczny szkoły, a także w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowali Czcigodnemu Gościowi za przybycie i bardzo cenne pouczenia pasterskie. Z pięknym występem muzycznym zaprezentowali się także uczniowie naszej szkoły.

    W dalszej części uroczystości Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek skierował swoje słowo pasterskie do uczniów. Gratulował im talentów muzycznych oraz zachęcał do poszerzania  wiedzy i ciągłego doskonalenia się. Ciepło wypowiadał się także o swoich pasjach sportowych. Podziękował również nauczycielom za ich trud wychowawczy i kształtowanie postaw moralnych młodego pokolenia. Na zakończenie tego niezwykłego i bardzo wzruszającego spotkania Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek udzielił wszystkim Pasterskiego Błogosławieństwa. Słowo pasterskie skierował także do wszystkich zgromadzonych Ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego. Przedstawiciele rady pedagogicznej na ręce ks. Dziekana Stanisława Janusza i Pana Starosty Marka Sitarza złożyli serdeczne podziękowania za udział w tak wspaniałej uroczystości.

       Po zakończeniu uroczystości w auli szkolnej odbyło się spotkanie z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi szkoły. Był to czas pełny przyjaznej i serdecznej atmosfery. Nasz Czcigodny Gość udzielił uczestnikom spotkania wielu cennych rad, dał się poznać jako człowiek obdarzony poczuciem humoru. 

     Ten dzień na długo zostanie w pamięci i w sercach całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.