Historyczna uchwała Gminy Lubenia

Historyczna uchwała Gminy Lubenia


W dniu 25.04.2016 r. ks. mjr Franciszek Łuszczki na XXI sesji Rady Gminy Lubenia został jednogłośnie wybrany Patronem Szkoły Podstawowej w Lubeni. Uroczystości nadania patrona odbędą się w 19 listopada bieżącego roku. W czasie sesji na początku zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę przyszłego Patrona przygotowana przez Szkołę Podstawową w Lubeni. Potem odbyło się głosowanie, a na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Feliks Solecki – przewodniczący Rady Gminy Lubenia, Pani Anna Lassota – dyrektor szkoły w Lubeni, ks. Michał Szuma – proboszcz parafii Lubenia, Pan Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, którzy w ciepłych słowach mówili o postaci księdza i podkreślali jego bohaterstwo i zasługi dla miejscowej społeczności oraz dla wolności i nieodległości Polski. Na zakończenie głos zabrał pan Wiesław Łuszczki, który w imieniu rodziny podziękował władzom gminy, szkoły i wszystkim mieszkańcom Lubeni za wybór księdza Franciszka na Patrona szkoły.

Poniżej link do krótkiego filmiku w tego wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=IL-htepb_T8&feature=share