Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów w km 0+000 – 5+200

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1427R o długości 5,200 km w kilometrażu 0+000 – 5+200 uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Budowa lub…

XXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

W środę (05 października 2016 r.) odbyła się sesja zwyczajna Rady Powiatu Rzeszowskiego. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie podjęcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa pawilonu Dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie". Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z niedawnego uroczystego otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie: https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/nowy-budynek-dps-w-gornie,art207/…

Dziś Dzień Edukacji Narodowej

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie”   Dobry nauczyciel, jak aforysta, nie poniża i nie krzyczy, a zapraszając do refleksji nie traci poczucia realizmu i optymizmu.    W tak ważnym dniu w roku szkolnym, w dniu święta wszystkich nauczycieli, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia,…