Uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce mostu z kompozytów

Uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce mostu z kompozytów

Nowo otwarty most to budowlany eksperyment, który może okazać się przełomem w budownictwie mostów. Konstrukcja jest tańsza w utrzymaniu od stalowej czy betonowej, a do tego ma większą wytrzymałość i nie ulega korozji.

Czwartkowa uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez Starostę Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego przybyłych gości. Swoje przemówienia wygłosili również obecni na uroczystości: Pani Kamila Piech – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Pan Grzegorz Krzystański – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Mostostal Warszawa oraz Pan prof. Tomasz Siwowski – Założyciel firmy Promost Consulting.

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a następnie Ks. Kaziemierz Żak Proboszcz Parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi pobłogosławił i poświęcił nowo otwarty obiekt.

Na czwartkowej uroczystości wśród przybyłych gości obecni byli m in. Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Tadeusz Pachorek Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Radni Powiatu Rzeszowskiego, Radni Gminy Trzebownisko z Przewodniczącą Rady Małgorzatą Kowal na czele, Marek Radion Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie wraz z zastępcą Bogdanem Kobiernikiem, Wiesław Sowa Zastępca Dyrektora GDDKIA Oddział w Rzeszowie, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Rzeszowskiego, a także przedstawiciele firmy Mostostal Warszawa oraz Promost Consulting.

 

Pierwszy polski w pełni kompozytowy obiekt mostowy w Nowej Wsi

Innowacyjny Most w Nowej Wsi, w gminie Trzebownisko, jest pierwszym w Polsce w pełni kompozytowym obiektem. Jego dziesięciometrowe przęsło wykonano w całości z materiałów FRP (ang. Fibre reinforced polymer). Dźwigary główne, wykonane z włókiem szklanych oraz żywicy epoksydowej, zespolone są z kompozytową płytą pomostu typu „sandwich”. Płyta ta złożona jest z laminatów szklanych oraz wypełnienia z pianki konstrukcyjnej.

Zalety ultralekkich materiałów pozwoliły na całkowitą prefabrykację przęsła wraz z wyposażeniem w wytwórni w Warszawie, co wpłynęło na skrócenie czasu realizacji oraz pozwoliło obniżyć koszty produkcji, montażu oraz transportu obiektu.

Nowo powstały most, jest drugą – po moście w Błażowej – tego typu przeprawą mostową w powiecie rzeszowskim.

Realizacja mostu możliwa była dzięki wiedzy i opracowanej technologii zdobytej w ramach projektu „Com-bridge” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne mostu oparte jest na klasycznych wzorcach, w których nacisk położony jest na funkcjonalność obiektu, z jednoczesnym zachowaniem smaku i estetyki.

Za realizację tego zadania odpowiedzialny był był Powiat Rzeszowski, wykonawcą – Mostostal Warszawa S.A. Projekt przygotowała firma Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. Prace badawcze prowadziła Politechnika Rzeszowska oraz Politechnika Warszawska.

Parametry mostu

Ustrój nośny przęsła stanowią cztery dźwigary kompozytowe. Dźwigar nośny zaprojektowano jako niejednorodny element o przekroju skrzynkowym, otwartym, w kształcie litery „U" (wysokości 0,71m, szerokości l,38m). Pasy dźwigara będą kompozytem naprzemiennie ułożonych laminatów szklanych i węglowych. Sumaryczna, nominalna grubość półki górnej i dolnej wynosi l6mm. Środniki dźwigara skrzynkowego są kompozytem dwóch zewnętrznych laminatów szklanych oraz wypełnienia w postaci pianki PVC. Grubość całkowita środników wynosi l6mm. Wnętrze skrzynek usztywniono przeponami o budowie analogicznej jak środnik i grubości 46mm. Dźwigary główne ustawione w rozstawie 1,90 m, zespolone są z płytą pomostu z materiałów FRP. Całkowita szerokość płyty pomostu wynosi 8,00m.