Rusza konkurs dla młodych projektantów w ramach projektu "Carpathian Art of Fashion"

Więcej informacji oraz regulamin konkursu do pobrania pod adresem: https://www.powiat.rzeszow.pl/CarpathianArtofFashion/   Celami konkursu są:  promowanie uzdolnionych ludzi z terenu objętego projektem rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, umożliwienie młodym uzdolnionym ludziom osiągnięcia sukcesu.