Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna

Oddawana do użytkowania droga została przebudowana w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów – Trzebownisko – Łukawiec – Czarna w km od 8+032 do 17+462”. Zakres wykonanych robót: – wykonanie nowych warstw betonu asfaltowego, – umocnienie poboczy, – poszerzenia drogi, – budowa chodnika, – przebudowa systemu odwodnienia,…