Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski

Dziś (05.07.2017 r.) nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski w km 0+977 do 9+123. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 22.06.2017 r. (link do informacji). W spotkaniu uczestniczyła Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Marek Radion Dyrektor…