"EDUKACJA I PROFILAKTYKA"

W dniu 30-06-2017 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie na terenie powiatu rzeszowskiego zorganizowana została impreza plenerowa dla uczestniczek grupy wsparcia oraz klientek i ich dzieci korzystających z pomocy OIK. Celem spotkania była szeroko rozumiana edukacja na temat aktywnego spędzania czasu…