"EDUKACJA I PROFILAKTYKA"

"EDUKACJA I PROFILAKTYKA"

W dniu 30-06-2017 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie na terenie powiatu rzeszowskiego zorganizowana została impreza plenerowa dla uczestniczek grupy wsparcia oraz klientek i ich dzieci korzystających z pomocy OIK. Celem spotkania była szeroko rozumiana edukacja na temat aktywnego spędzania czasu z rodziną jak i profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie było możliwe dzięki środkom pozyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Małopolskim oraz Powiatu Rzeszowskiego, a także dzięki hojności darczyńców z terenu Powiatu Rzeszowskiego
i Niżańskiego.

W imprezie wzięło udział łącznie 71 osób, w tym 40 dzieci. Spotkanie zostało uroczyście rozpoczęte przez Pana Marka Sitarza – Wicestarostę Powiatu Rzeszowskiego oraz przez Panią Agnieszkę Gabrowską – Dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Dla najmłodszych zostały przygotowane liczne atrakcje, konkursy i zabawy z nagrodami poprowadzone przez animatora, zabawy na świeżym powietrzu, malowanie twarzy, bańki mydlane, a także zwiedzanie policyjnego radiowozu. Gdy dzieci brały udział w zabawach, rodzice mogli spędzić czas z osobami, z podobnymi problemami, podzielić się informacjami, wsparciem oraz skorzystać z specjalistycznej pomocy i poradnictwa oferowanego przez kadrę OIK. Dodatkowo rodziny miały okazje uczestniczyć w szkoleniu „Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych poprzez aktywność fizyczną” a także w prelekcjach z funkcjonariuszem policji na temat przemocy w rodzinie (ogólne prawa ofiar, działania jakie może podjąć policjant w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej, procedura Niebieskiej Karty). Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, kiełbaski z grilla, zapiekanki, popcorn oraz inne przekąski przygotowane przez pracowników OIK.