FILM PROMUJĄCY POGRANICZE POLSKO SŁOWACKIE JUŻ NAKRĘCONY!

  Film powstał jako jedno z działań mikroprojektu pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści", realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Fabuła filmu przedstawia walory kulturowe i piękno terenów pogranicza…