Wędrowanie bez plecaka

Przekazane przez Was opinie pomogą w przygotowaniu nowego produktu turystycznego pn. Wędrowanie bez plecaka. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6u9mEOTs4vwJflbg3JZRmLht5E3s2_9bzZuGGOvsjHK7Dxg/viewform   Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu…

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2017 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A – likwidacja barier transportowych:Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania…