JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną zamieszkującą na terenie powiatu rzeszowskiego zapoznaj się z poniższymi informacjami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie corocznie otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,…

Kolejny sukces uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Spółdzielcze Centrum Kultury Best w Bielsku Białej było organizatorem XXI Ogólnopolskiego i XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017” pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej. Jury  XXI Ogólnopolskiego i XXXV Wojewódzkiego Przeglądu  Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2017” w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba i…