Kurtuazyjna wizyta Ambasadora Republiki Iraku

Ambasador spotkał się w Rzeszowie z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz przedsiębiorcami z terenu województwa podkarpackiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, który w w swoim powitalnym przemówieniu przypomniał o niedawnej wizycie czternastoosobowej delegacji z Iraku w Powiecie.  Wizyta ta umożliwiła prezentacje kilkunastu firm i pokazała potencjał partnerów z Podkarpacia, którzy chcieliby realizować konkretne…

„Szczęśliwe życie bez dopalaczy”

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. „Szczęśliwe życie bez dopalaczy”, który został zorganizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”. Konkurs był adresowany do uczniów…