„Spotkanie Gwiazdkowe”

W dniu 17 grudnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie , z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy wsparciu sponsorów odbyło się „Spotkanie Gwiazdkowe” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego. W trakcie spotkania na dzieci, jak…

Zakończenie Kursu z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów

Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego z zakresu podstaw tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz prowadzenia i obsługi blogów a także prowadzenia kont na wybranych platformach handlowych. Kurs trwał 30 godzin lekcyjnych w blokach 3 godz. dziennie. Udział w nim wzięło 45 uczniów…

Kolejne ogromne sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Kamil Nowak, uczeń kl. 3TPS (4 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) za pracę pt. „Tułacze losy Józefy Wrotniak, czyli Siostry Stelli od Najświętszego Sakramentu” został nagrodzony wyróżnieniem I stopnia w Międzynarodowym Konkursie pod hasłem: „Historia Jednej Fotografii” organizowanym przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przedstawiona przez niego…