Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i eksportowej.

Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i eksportowej.

W dniach 15-16 lutego 2018 r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i eksportowej. Szkolenie trwało 12 godzin lekcyjnych w bloku 2 x po 6 godzin. Pierwszy dzień poświęcony był zakładaniu i prowadzeniu firmy, a w drugim poruszane zostały kwestie związane z działalnością eksportowo-importową w ramach państw należących do UE. W szkoleniu udział wzięło 20 uczniów z ostatnich i przedostatnich klas Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Szkolenie składało się z zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, w której uczniowie mogli realnie poznać trudy prowadzenia własnej działalności pod okiem niezwykle doświadczonego trenera Pani doktor nauk ekonomicznych Liliany Mierzwińskiej. W trakcie szkolenia uczniowie otrzymali podręczniki na temat prowadzenia działalności gospodarczej i wymiany handlowej w UE, a także pamiątkowe gadżety. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom kursu nabycia nowej wiedzy.

 

Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”.

https://www.powiat.rzeszow.pl/ProjektPrzedsiebiorczosc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020