Konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”

Na konferencji zaprezentowano systemy edukacji w Polsce, Słowacji oraz w krajach europy zachodniej, zastanawiano się nad sposobami rozwiązań łączących oczekiwania rynku pracy z programami kształcenia zawodowego. Tematem konferencji było też wykorzystanie IT w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. W konferencji udział wzięło 20 nauczycieli z powiatu rzeszowskiego, 20 nauczycieli szkół…