XXXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Czerwcowa sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją absolutoryjną, podczas której oprócz omawiania bieżących spraw Powiatu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017. Miała ona wymiar szczególny, ponieważ była to ostatnia sesja absolutoryjna Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018. Starosta Rzeszowski Józef…