Polsko- słowacki obóz wędrowny w Tatrach Słowackich

W dniach 01-05.10.2018 r. grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie wraz z opiekunką panią Eweliną Marszałek wzięła udział w obozie wędrownym po Tatrach Słowackich zorganizowanym w ramach Projektu INT/EK/KAR/1/II/A/0102 pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży” .Celem projektu był wzrost świadomości walorów przyrodniczych i…

Projekt ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. (jednostka prowadzona przez Powiat Rzeszowski) będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783. Z…