Pomagamy…Są dodatkowe pieniądze dla niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem, utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych.  Z orientacyjnych wyliczeń wynika, że w powiecie rzeszowskim uprawnionych do otrzymania pomocy z tego tytułu jest ok. 400 osób.…