Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał podczas dzisiejszej (tj. 24.06.2020) sesji Rady Powiatu jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium od radnych. Zarówno radni mający większość, jak i będący w opozycji, byli jednomyślni co do działań podejmowanych przez Zarząd na którego czele stoi Starosta Józef Jodłowski. Podczas sesji medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” uhonorowany został…