Władze Powiatu Rzeszowskiego oddały hołd pomordowanym w Turzy

W uroczystych obchodach odbywających się w lesie w Turzy  k. Sokołowa Młp. udział wzięły władze państwowe i samorządowe. W 1944 roku, między sierpniem a listopadem, sowieci zamordowali w lesie w Turzy kilkaset osób, głównie żołnierzy Armii Krajowej, wcześniej przetrzymywanych w obozie w pobliskiej Trzebusce. Wyroki śmierci wykonywano w turzańskim lesie,…

Konkurs fotograficzny "POGRANICZE w OBIEKTYWIE"

Do 18 października można nadsyłać zgłoszenia do konkursu realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Partnerem projektu jest miasto Svidnik. Organizowany konkurs fotograficzny ma na celu ukazanie wartości terenu pogranicza na wielu płaszczyznach. Wszystkie zgłaszane prace mają nawiązywać do dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru, elementów…