W dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa w Dynowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów

Na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont drogi Powiatowej Nr 1431 Dynów- Dąbrówka Starzeńska w km+ 360  do 4+ 910”

Powiat Rzeszowski reprezentowali Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Radion, a ze strony Nadleśnictwa Dynów – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Krzysztof Strzyż oraz Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech.  

Wartość zadania:  868 730,00 PLN

Termin realizacji: grudzień 2020 r.