XXV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

    XXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 został przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję z sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.   Porządek obrad:   Otwarcie sesji  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Podjęcie…