Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej https://powiat.rzeszow.pl Data aktualizacji oświadczenia: 2020-04-28…

Wydział Architektury i Budownictwa - Zadania w okresie sytuacji kryzysowej

  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Wydział Architektury i Budownictwa Referat Pozwoleń na Budowę i Przyjmowania Zgłoszeń, Referat Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID), Referat Weryfikacji Projektów Budowlanych godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30   w sprawie: udzielania pozwolenia na budowę, zmian pozwoleń na budowę, przeniesień decyzji, przyjmowania zgłoszeń…

Cyberbezpieczeństwo

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz dostęp do informacji z zakresu cyberbezpieczeństwa   Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni zastosuj sprawdzone oprogramowanie przeciw wirusom i spyware, z funkcjonalnością firewalla, aktualizuj regularnie oprogramowanie oraz bazy…

Projekt - Dobre Praktyki

  Tytuł mikroprojektu: Zwiększenie wiedzy i wymiana dobrych praktyk pedagogów uczniów niepełnosprawnych pogranicza polsko-słowackiego. Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. Typ mikroprojektu – indywidualny Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski, Grunwaldzka 15, Rzeszów 35-959 Partner…