Projekty Unijne

      Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej. Central Mountains https://powiat.rzeszowski.pl/od-alp-po-karpaty-wzmocnienie-modeli-zarzadzania-dla-zrownowazonego-rozwoju-obszarow-gorskich-w-europie-srodkowej-central-mountains/    Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych                w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna          …

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ

Projekt pn.: “Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I” wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020 Całkowita…