Projekty Unijne

Cyfrowy Powiat https://powiat.rzeszowski.pl/cyfrowy-powiat/ (01.2023 – 10.2023) Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy. https://powiat.rzeszowski.pl/droga-do-sukcesu/ (06.2021 – 09.2023) E – dukacja https://powiat.rzeszowski.pl/e-dukacja/ (05.2021 – 04.2022) BRAND Project https://powiat.rzeszowski.pl/brand-project/ (07.2020 – 11.2021) Pogranicze w obiektywie https://powiat.rzeszowski.pl/pogranicze-w-obiektywie/ (03.2020 – 02.2021)  Zwiększenie wiedzy i wymiana dobrych praktyk pedagogów uczniów niepełnosprawnych pogranicza polsko-słowackiego. (09.2019 –…

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ

Projekt pn.: “Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I” wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020 Całkowita…