Uchwała Nr 99/1009/2020 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 23.11.2020 r.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.   Uchwała do pobrania w załączniku Uchwała