Sprawa cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na konwencie władz samorządowych

W dniu 16 kwietnia 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Gospodarzem i współorganizatorem spotkania był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Jednym z głównych tematów omawianych na posiedzeniu było zatwierdzanie wniosków taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo…