Wielkimi krokami zbliża się egzamin maturalny. W pięciu placówkach edukacyjnych, których organem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski do matury przystąpi 346 absolwentów.

Szkoły są gotowe na egzaminowanie uczniów, które będzie się odbywać w reżimie sanitarnym ze względu na pandemię koronavirusa Covid-19.

Matura 2021 będzie trwać od 4 do 20 maja. Tradycyjnie rozpocznie się egzaminem z języka polskiego. W obecnym roku nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Do części ustnej matur będą mogli przystąpić absolwenci, dla których wynik części ustnej egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Podobnie jak w zeszłym roku, matury będą przeprowadzane w warunkach reżimu sanitarnego, określonego wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z nimi, drzwi do sal, w których mają być przeprowadzone egzaminy pozostaną cały czas otwarte, sale mają być odpowiednio przewietrzone, uczniowie nie powinni przynosić zbędnych przedmiotów, np. maskotek, natomiast powinni przynieść własne długopisy, linijki, cyrkle, kalkulatory oraz butelkę z wodą do picia. Wszystkie osoby na terenie szkoły będą musiały mieć zakryte usta i nosy. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, będą zdawać egzamin w osobnej sali.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski przystąpi do matury 346 absolwentów (201 absolwentów technikum i 145 absolwentów liceum ogólnokształcącego). Najwięcej maturzystów (122) zasiądzie do egzaminu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie – 72 absolwentów, a w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie 63 absolwentów. Tę grupę uzupełni 51 zdających w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. oraz 38 w Zespole Szkół w Tyczynie.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 r.

Wszystkim zdającym tegoroczne egzaminy życzymy wyłącznie bardzo dobrych wyników!

Lp.
Jednostka
Liczba maturzystów
Ogółem
359
346
144
490
maturzyści, którzy mogą przystąpić do egzaminu maturalnego (absolwenci 2021)
maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (absolwenci 2021)
maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (absolwenci z ubiegłych lat)
maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (wszyscy absolwenci)
1
ZSZ w Dynowie
71
63
33
96
2
LO w Dynowie
71
72
25
97
3
ZSTW w Trzcianie
122
122
59
4
ZS w Sokołowie Młp
56
51
14
65
5
ZS w Tyczynie
39
38
13
51