3 maja 2021 roku w Mrowli, dzięki współpracy Powiatu Rzeszowskiego z Gminą Świlcza powstał Żłobek Gminny.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz Ryszard Tokarz proboszcz parafii pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli. Po Mszy Świętej, goście wraz z asystą pocztów sztandarowych OSP w Mrowli i Lipiu przeszli pod Pomnik Wdzięczności.

Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez księdza proboszcza z okazji 230. rocznicy ustanowienia Konstytucji Majowej, zaproszeni goście złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Władze Powiatu Rzeszowskiego reprezentowali: Pan Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz Radni Powiatu Rzeszowskiego – Pan Tadeusz Pachorek i Pan Sławomir Miłek.

Druga część uroczystości odbyła się już pod nowym obiektem Żłobka Gminnego.

List od Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego przeczytał Pan Tomasz Wojton, a od Waldemara Pijara – Sekretarza Powiatu Rzeszowskiego – Pan Janusz Ostrowski.

Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu obiektu zaproszeni goście mieli okazję oficjalnie zwiedzić pięknie odrestaurowaną i doposażoną placówkę.