Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną powiatu, która w sposób istotny współtworzy polską infrastrukturę informacji przestrzennej.

Jego działalność przekłada się też na kształt gospodarki lokalnej i warunki życia mieszkańców. Dlatego też PODGiK w Rzeszowie plasuje się wśród najlepszych tego typu jednostek w kraju. W plebiscycie Głównego Geodety Kraju na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego w 2020 r. zajął IV miejsce. Jest więc doceniany w skali kraju ale także przez tutejsze społeczności.

Dwa lata temu ośrodek zmienił siedzibę na nowocześniejszą i dostosowaną do aktualnych potrzeb. Wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania, m.in. z powodu pandemii, ograniczyły konieczność osobistego stawiania się w ośrodku. W 2020 r. PODGiK w Rzeszowie uruchomił szereg elektronicznych usług obsługi mieszkańców świadczonych za pomocą GEOPORTALU POWIATU RZESZOWSKIEGO (https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/pl), a w 2021 r. internetowy system rezerwacji wizyt. Konsekwentna informatyzacja i cyfryzacja zasobu dopełnia pozytywny wizerunek tej powiatowej administracji geodezyjnej.

Z pozytywnych zmian w ośrodku zadowoleni są także geodeci i współpracujące z ośrodkiem podmioty. Korzyści z nich są obopólne, zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracowników ośrodka. To przede wszystkim oszczędność czasu, a także możliwość załatwienia sprawy z dowolnego miejsca i o każdej porze, bo dostęp do danych jest całodobowy. Nawet, gdy minie pandemia koronawirusa, to wprowadzone rozwiązania zostaną na stałe, bo okazały się znacznym ułatwieniem dla mieszkańców, jak też dobrym sposobem na szybsze i zgodne z oczekiwaniami świadczenie usług. Na poniższej grafice przedstawione zostały efekty pracy PODGiK w Rzeszowie w 2020 r.

Grafika: PODGiK w Rzeszowie