Odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami uskuteczniającymi funkcjonowanie samorządów.

W dniu 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami uskuteczniającymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie prowadzenia placówek oświatowych.

W dniu 2 czerwca 2021 r., w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, któremu przewodniczy Pan Krzysztof Grad – Wójt Gminy Chmielnik. Obrady dotyczyły organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu, możliwości współpracy gmin powiatu w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz problemów w gospodarce odpadami komunalnymi.

Jednym z głównych punktów tego spotkania była, zorganizowana wspólnie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, konferencja pn. „Stwarzamy szanse rozwoju”, którą prowadziła Pani Krystyna Wróblewska – Dyrektor PZPW w Rzeszowie. W konferencji mogli uczestniczyć, w formie on-line, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego. Konferencja ta przybliżyła możliwości wsparcia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań związanych z doskonaleniem, promowaniem innowacji oraz nowych trendów w edukacji.

W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Wśród zaproszonych gości była także Pani Justyna Placha-Adamska – Prezes Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Pan Remigiusz Wzorek – Przewodniczący Zarządu ZG PKS.

W najbliższym czasie zamieścimy szerszą relację z tego wydarzenia.

JN