Dzisiaj (tj. 2.06.2021 r.) władze powiatu rzeszowskiego oddały do użytku kolejne dwa obiekty zniszczone przez zeszłoroczną powódź.

Pierwszym z nich jest nowy most na rzece Strug w Borku Starym, zaś drugi to przepust w Nowym Borku pod koroną drogi powiatowej relacji Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa.

Obie inwestycje zostały dofinansowane przez Województwo Podkarpackie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

– Powiat rzeszowski oddaje do użytkowania dwa obiekty mostowe, które zostały zniszczone przez ubiegłoroczne, intensywne opady deszczu. Zniszczone zostały wtedy także drogi powiatowe – uszkodzeniu uległa nawierzchnia dróg, zamulone zostały rowy przydrożne i przepusty; doszło też do rozmycia poboczy dróg. Pojawiły się zatem pilne do wykonania i niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu zadania, zwłaszcza dla mieszkańców dwóch gmin, takich jak Tyczyn i Błażowa – mówił podczas uroczystego otwarcia Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Most w Borku Starym (gm. Tyczyn) to inwestycja o wartości 1 973 470,12 zł, która została dofinansowana przez Województwo Podkarpackie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Powstał obiekt jednoprzęsłowy, który liczy 27 m długości, jego szerokość użytkowa wynosi 6 m, z dwoma pasami ruchu, chodnikiem o szerokości 2,20 m oraz opaską bezpieczeństwa o szerokości 0,75 m. Zwiększona została również nośność mostu.

W sąsiedniej gminie Błażowa, a konkretnie w miejscowości Nowy Borek powiat wybudował przepust pod koroną drogi powiatowej Nr 1416R, który podobnie jak most w Borku Starym został dziś oddany do użytku. W tym przypadku inwestycję wartą 938 747,93 zł dofinansowało Województwo Podkarpackie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Prace polegały na wybudowaniu przepustu oraz na renowacji drogi w zakresie dojazdów do przepustu, polegających na odtworzeniu konstrukcji nawierzchni. Przepust ma wysokość 3,2 m i szerokość 5,2 m.

Celem realizacji powyższych projektów było przywrócenie ciągłości ruchu drogowego na drogach powiatowych Nr 1416R oraz Nr 1417R.

Woj.