W dniu wczorajszym (08.06.2021 r.) została podpisana umowa na remont pawilonu na terenie SP ZZOZ Sanatorium w Górnie w ramach zadania utworzenia „Domu matki z dzieckiem”. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.4. “Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Ta inwestycja jest jednym z wielu przykładów jak Powiat Rzeszowski stara się rozbudować i doposażać podległe sobie placówki mając na uwadze dobro swoich mieszkańców. Mamy nadzieję, iż ta inwestycja szybko zostanie zrealizowana i będzie mogła służyć tym, którzy jej najbardziej potrzebują.