logotypy projektowe

 

W czwartek 17 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, i KROŚNIEŃSKĄ DYREKCJĄ INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krośnie, na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość zamówienia: 324 720,00 PLN.

Termin realizacji: sierpień 2023 r.

Umowę podpisali:
ze strony Zamawiającego

  • Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski
  • Wicestarosta – Marek Sitarz
  • Skarbnik Powiatu – Danuta Gargała

ze strony Wykonawcy

  • Tadeusz Winiarski – Prezes Zarządu
podpisanie umowy