Dziś (24.06.2021 r.) podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego przyznano medale “Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” tym, którzy w znaczący sposób przyczyniają się na co dzień do rozwoju powiatu.

Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Powiatu Rzeszowskiego. Jest przyznawany za wybitne zasługi dla Powiatu Rzeszowskiego i rozsławianie jego imienia w kraju oraz na świecie. To uhonorowanie ofiarnej służby i szczytnej działalności, która odegrała istotną rolę we wzrastaniu, jednoczeniu i umacnianiu powiatowej wspólnoty.

Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę prowadzącą do rozwoju powiatu, a także inicjatywę, kreatywność i determinację w osiąganiu społecznie pożytecznych celów.

Jest to szczególna forma wyróżnienia, przyznawana osobom fizycznym, które w znaczący sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju powiatu rzeszowskiego.

DZISIEJSI LAUREACI MEDALU „ZASŁUŻONY DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO”

Anna Dębska

Pomysłodawczyni, twórca oraz prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Od 25 lat działa na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Powołała do życia Stowarzyszenie Młodzieży Sprawnej Inaczej w Rzeszowie. Została odznaczona Podkarpackim Orderem Wdzięczności. W 2010 r., za szczególną wrażliwość społeczną i działalność uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych, otrzymała statuetkę Lodołamacz Specjalny. Jej dokonania są również honorowane przez lokalny samorząd i mieszkańców, bo pomogła wielu osobom odzyskać radość i sens życia. To tylko niektóre z wyróżnień i tytułów honorujących jej aktywność, zaangażowanie oraz potrzebę rozbudzania w innych ludziach pasji oraz woli działania.

Wszystko to sprawia, że Pani Anna Dębska pozostaje niekwestionowanym ambasadorem środowiska osób niepełnosprawnych powiatu rzeszowskiego.

Stanisław Tymowicz

To wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, nauczyciel z czterdziestosześcioletnim stażem pracy, a także Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół tej szkoły.

Pan Stanisław Tymowicz zasłynął jako doskonały menadżer tej dynowskiej placówki oświatowej. To dzięki jego staraniom, trzydzieści lat temu, szkoła w Dynowie nie została zlikwidowana. Wprost przeciwnie – Pan Stanisław Tymowicz przekształcił tę placówkę w nowoczesny kompleks edukacyjny, gdzie młodzież ma szansę zyskać dobre wykształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej. Potwierdzeniem jego zasług są nagrody i wyróżnienia honorujące jego oddanie sprawom oświaty, jak też społeczności lokalnej.

Ksiądz Prałat dr Stanisław Janusz

Ks. Prałat dr Stanisław Janusz – to od 26 lat proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Kanonik Gremialny Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej, wykładowca oraz duszpasterz ekumeniczny, a także dekanalny wizytator do spraw religii.

To osoba, która swoją działalnością pokazuje, jak w duchu ekumenicznym łączyć sprawy wiary z życiem społecznym. Jednym z obszarów jego działania jest wychowanie patriotyczne i religijne, angażowanie młodzieży w pomoc bliźniemu, krzewienie dobra i wrażliwości na ludzką krzywdę oraz cierpienie. Ksiądz Prałat Stanisław Janusz jest też ceniony za propagowanie kultury chrześcijańskiej. Cieszy się szacunkiem i uznaniem lokalnej społeczności, która dostrzega wartość tej pracy i jej rolę w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń mieszkańców powiatu rzeszowskiego.