Rocznica rozpoczęcia się "powodzi tysiąclecia"

Rocznica rozpoczęcia się "powodzi tysiąclecia"

W 1997 rozpoczęła się „powódź tysiąclecia”, która dotknęła także tereny powiatu rzeszowskiego.